banner
Gryka jest zapylana przede wszystkim przez pszczoły, istnieje, zatem ścisły związek między oblotami pszczół, a plonem nasion gryki. Czynniki pogodowe wpływają nie tylko na wzrost i rozwój gryki, ale również na przebieg oblotu pszczół. Zimne i deszczowe lata nie sprzyjają plonowaniu gryki w przeciwieństwie do ciepłych i w miarę wilgotnych. Udział pszczół w zapylaniu gryki waha się w granicach 65-87%. Wywożenie uli na pole z gryką zapewnia lepsze zapylenie i powoduje zwiększenie wydajności ziarna i miodu. Gryka jest bardzo wartościową rośliną miododajną. Z jednego hektara zasiewów gryki można uzyskać w wyniku oblotu pszczół 40-100 kg bardzo cennego miodu, charakteryzującego się wysokimi walorami smakowymi, odżywczymi i profilaktyczno-leczniczymi. Nasiona gryki w poszczególnych kwiatostanach dojrzewają nierównomiernie. Niejednokrotnie w okresie zbioru, przy deszczowej pogodzie, niektóre kwiatostany jeszcze kwitną. Grykę należy zbierać w wtedy, gdy 60-70% nasion ma zabarwienie brunatne. Opóźnienie zbioru wpływa na zmniejszenie plonu wskutek osypywania się nasion wcześniej dojrzałych. Skład chemiczny poszczególnych części nasion gryki jest różny. Nasiona gryki spośród wszystkich surowców roślinnych wyróżniają się tym, że zawierają wysokowartościowe białko o dobrze zbilansowanym składzie aminokwasów. Gryka ma właściwości dietetyczne i lecznicze, ma także wiele innych zalet. Jej owoce (orzeszki) zawierają: 13-15% białka, 60-70% skrobi, 2-2,5% sacharozy, 2,5-3% tłuszczów, 1,1-1,3% błonnika, 2-2,2% składników popielnych. Występują w niej sole żelaza, których jest 33,8 mg/100 g nasion, wapnia - 200 mg/100 g i fosforu - 1500 mg/100 g oraz wiele witamin z grupy B (B1, B2, B6), a także PP i P i inne składniki np.: tiamina 3,3 mg/kg, ryboflawina 10,6 mg/kg, kwas pantotenowy 11,0 mg/kg, cholina 440,0 mg/kg, niacyna 18,0 mg/kg, pirodoksyna 1,5 mg/kg, tokoferole 40,0 mg/kg. W kaszy gryczanej występuje również wiele kwasów organicznych, w tym cytrynowy, szczawiowy, jabłkowy i foliowy, a białko gryki nie ustępuje białku roślin strączkowych i dorównuje jakością białku mięsa. Nasiona gryki odznaczają się również dużą zawartością potasu, magnezu, cynku, miedzi i innych mikroskładników. W nasionach gryki nie stwierdzono pierwiastków rakotwórczych tj. astatu, kadmu, rtęci i ołowiu. W procesie odtłuszczania usuwane jest włókno surowe oraz taniny, które mogłyby utrudniać przyswajalność białka. Liście i kwiaty gryki zawierają dość dużo rutyny, będącej źródłem witaminy P. Substancja ta wzmacnia naczynia włosowate układu krwionośnego, stabilizuje ciśnienie krwi i zawartość glukozy. Wykorzystywana jest w przemyśle farmaceutycznym. Kasza i mąka z gryki nie zawierają glutenu, co jest ważne w produkcji specjalnych pożywek dla dzieci i osób cierpiących na niektóre schorzenia metaboliczne. Produkty, powstające w wyniku przerobu nasion gryczanych na kaszę i mąkę, zawierają dużą ilość białka i tłuszczów, dzięki czemu są bardzo wartościową paszą dla ptactwa i świń. Dużą wartość gospodarczą ma słoma gryczana. Podawana ze słomą innych zbóż jest wartościową paszą dla bydła, nadaje się do zakiszania, jak również do produkcji mieszanek paszowych, granulatów i brykietów w połączeniu z innymi paszami. Gryka cechuje się dużą dynamiką narastania biomasy. Uprawiana w międzyplonie ścierniskowym już po 7-8 tygodniach od zasiewu może dać obfity pokos zielonki. W ostatnich latach zwraca się uwagę na znaczenie gryki w gospodarce proekologicznej. Uzasadnia się to tym, że gryka jest w niewielkim stopniu porażana przez choroby i szkodniki oraz dobrze zagłusza chwasty, dzięki czemu intensywne zabiegi chemiczne i mechaniczne są zbędne podczas jej uprawy. Poza tym nie wymaga intensywnego nawożenia mineralnego, gdyż dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe z naturalnych zasobów gleby. Roślina ta wykazuje właściwości fitosanitarne i zostawia dobre stanowisko dla innych roślin, w szczególności w zmianowaniach zbożowych, m.in. przeciwdziała występowaniu w glebie niektórych nicieni. Istotne jest, że kasza i inne produkty z gryki są zaliczane do tzw. bezpiecznej żywności. W gospodarce zbożowej gryka ma właściwie niewielkie znaczenie. Zajmowana powierzchnia uprawy ulega w poszczególnych latach dużym wahaniom. Jednakże możemy zauważyć nieznaczny wzrost zainteresowania uprawą tej rośliny, co przejawia się we wzroście areału zasiewów, lecz nadal jest to około 0,5% zasiewów zbóż. Zasiewy na niewielką skalę można spotkać na terenie niemal całego kraju. Tradycyjnymi rejonami uprawy gryki są województwa: lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie. Kwitnąca gryka na polach uprawnych stanowi urozmaicenie krajobrazu przyrodniczego. Jednakże ze względu na czynniki klimatyczne, najodpowiedniejsze rejony do uprawy tej rośliny to województwo zachodniopomorskie i pomorskie, nie licząc pasa nadmorskiego oraz województwo warmińsko-mazurskie, północna część województwa podlaskiego, jak również południowa część kraju, nie licząc terenów górskich. Leszek Kadej 09.01.2006 ===== Gryka jest bardzo cenną rośliną uprawianą ze względu na jej szerokie zastosowanie w żywieniu człowieka. Białko gryki pod względem wartości odżywczej i strawności jest cenniejsze od białka zbóż i zbliżone do białka roślin strączkowych. Tłuszcze zawarte w nasionach gryki są stosunkowo odporne na utlenianie i dlatego kaszę gryczaną można długo przechowywać bez utraty jej wartości odżywczych. Grykę uprawia się głównie na ziarno, które przerabiane jest na kaszę lub mąkę. Plewy i słoma gryczana jak również otręby są doskonałą paszą. Gryka jest również rośliną miododajną, obcopylną i zwykle procent zapylonych kwiatów limituje wysokość plonów. Rozpiętość plonowania jest ogromna w zależności od ilości zapylonych kwiatów i może wahać się od 1,5 t/ha przy 25-30% zapylonych kwiatów do 5-6 t/ha przy 60 %. Potencjał plonowania gryki jest więc ogromny. Ogromne znaczenie ma przebieg pogody w okresie kwitnienia gryki. Zbyt wysokie temperatury i susze w czasie kwitnienia powodują zamieranie zawiązków kwiatów i nasion. Jest jednak kilka sposobów zwiększenia ilości zapylonych roślin. Jednym z nich jest siew gryki w dwóch terminach odległych o 8-10 dni. W pierwszym terminie siejemy grykę w rozstawie co 50-60 cm, a w drugim podobnie w wolne miejsca. Starsze rośliny lepiej zapylają młodsze przez co wydatnie zwiększa się wydajność. W USA stosując sztuczne zapylanie uzyskuje się plony rzędu 10 t/ha. Dowodzi to, że uprawa gryki może być w pełni opłacalna. Gleby: Pod uprawę gryki należy przeznaczyć gleby kompleksów: żytniego dobrego, żytniego słabego, zbożowego górskiego i owsiano-ziemniaczano-górskiego. Przedplon: Najlepszymi przedplonami dla gryki są: ziemniak, burak i rośliny strączkowe. Możliwa jest również uprawa po zbożach. Uprawa roli pod grykę zawsze powinna kończyć się orką przedzimową. Zawsze też lepiej jest wysiać nawozy fosforowe i potasowe jesienią. Na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforu i potasu nawożenia tymi składnikami można nie stosować. Na glebach o średniej zawartości należy zastosować: 30 kg P2O5 i 40 kg K2O na 1 hektar. Na glebach ubogich w te składniki podane dawki należy zwiększyć dwukrotnie. UWAGA ! Gryka ma bardzo dużą zdolność wykorzystywania składników pokarmowych z gleby ! Nawożenie azotowe ograniczyć do 30-40 kg/ha wysiane w jednej dawce po siewie lub po wschodach i tylko na stanowiskach bardzo ubogich w azot należy zwiększyć dawkę azotu do 50-60 kg/ha dzieląc na dwie dawki: 30 kg po siewie lub przed siewem, 20-30 kg, gdy gryka uzyska wysokość 15-20 cm do początku kwitnienia. Gryka jest rośliną późnego siewu i jest wrażliwa zarówno na herbicydy, jak i mechaniczne zabiegi zwalczania chwastów. Z tego powodu w celu odchwaszczenia i starannego przygotowania gleby zaleca się zastosowanie pełnego zespołu wiosennych zabiegów uprawowych. Siew: Optymalny termin siewu gryki przypada w okresie 15-25 maja. Grykę wysiewa się w ilości 3 mln ziarn na 1 ha - przy MTZ 25 g, czystości 95 % i zdolności kiełkowania 95 - 96 %. Norma: ok. 75 kg/ha, w rzędach o rozstawie 15-25 cm. Głębokość umieszczenia ziarna powinna wynosić 3 - 4 cm. UWAGA ! W przypadku opóźnienia wschodów i pojawienia się zachwaszczenia zwłaszcza chwastami dwuliściennymi można zastosować Chwastox w dawce 2-3 l/ha lub jednego z totalnych środków np. Reglone lub Roundup pod warunkiem, że nasiona gryki zostały umieszczone równomiernie na głębokości 3-4 cm i są przed wschodami (tzw. daszkowaniem). Oprysku należy dokonać bezwzględnie przed wschodami gryki ! Zbiór: Znacznie lepsze efekty (równomierne dojrzewanie, celniejsze nasiona) uzyskuje się przy zbiorze jednoetapowym kombajnem po uprzednio wykonanej desykacji niż metodami tradycyjnymi zbioru i suszenia gryki w kopkach. Do desykacji proponuje się zastosowanie Harvade w dawce 1,5-2 l/ha, gdy 60-70 % nasion gryki jest barwy brunatnej. Po 17-21 dniach od desykacji można przystąpić do zbioru kombajnem. Grykę ciąć na wysokości 30-45 cm, ponieważ rośliny zachowują świeżość i powoduje to dużą wilgotność ziarna. Należy przy tym zwrócić uwagę na wysokość umiejscowienia najniższych ziarniaków (najcelniejsze ziarno), aby uniknąć większych strat plonu. Mimo to gryka i tak wymaga natychmiastowego dosuszenia do wilgotności min. 15 %. ====== Gryka Zwyczajna – Fagopyrum esculentum Grykę uprawiano już od 4 tysięcy lat w górskich rejonach północnych Indii, Chinach, na Półwyspie Koreańskim, Japonii, Azji Środkowej, Mongolii, Iranie, Zakaukaziu, następnie w Europie, Ameryce Północnej, a obecnie w Afryce. Gryka, zwana hreczką nie jest rośliną wymagająca. Lubi lżejsze gleby. Dobrze jest ją uprawiać na glebie zachwaszczonej, gdy chcemy pozbyć się roślin niepożądanych na danym terenie – gryka ma zdolność ich tłumienia. Siać ją można w połowie maja. Jest rośliną jednoroczną do 0,7m wysokości. Nie jest atakowana przez owady, obumiera gdy zastosujemy w jej uprawie środki chemiczne. Gryka jest rośliną miododajną (z 1ha plantacji można otrzymać od 60 do 100kg miodu). Grykę zwyczajną uprawia się głównie dla uzyskania nasion z których produkuje się kaszę lub mąkę na bliny, naleśniki, racuszki (mniam!!!). Zawierają one białko (znacznie cenniejsze niż białka zbóż, łatwo przyswajalne i bardzo odżywcze), skrobię (bez glutenu), cukry, tłuszcze (dość odporne na utlenianie, więc można ją długo przechowywać), celulozę, żelazo, wapń, fosfor, miedź, cynk, bor, jod, nikiel, kobalt, kwasy organiczne (jabłkowy, cytrynowy), witaminy B1, B2, PP, P i specyficzną substancję fagopirynę. Surowcem leczniczym jest ziele gryki zbierane w czasie kwitnienia. Grykę najlepiej suszyć w temp 150 stopni C, ze względu na zachowanie wysokiego poziomu rutyny (suszona w niższej temperaturze zwykle zawiera o połowę mniej rutyny). Znajdująca się w zielu rutyna zwiększa odporność naczyń włosowatych, zmniejsza ich przepuszczalność, poprawia krążenie, zwiększa obwodowe krążenie w kończynach. Wyciągi z ziela obniżają ciśnienie krwi, leczą miażdżycę naczyń, choroby uczuleniowe. Zalecane jest stosowanie gryki w przypadkach ostrego nieżytu błon śluzowych nosa, krwotoków, jaskry, szkarlatyny, krwotocznego zapalenia nerek, zapalenia opłucnej, otrzewnej, wsierdzia, nerek, schorzeń reumatycznych, siniaków, obrzęków, żylaków. Pomocna jest w leczeniu biegunki bakteryjnej, rozwolnienia chronicznego, a zewnętrznie na zapalenia skóry, wypryski, oparzenia (okłady z papki z uprażonej mąki gryczanej wymieszanej z octem). Oczyszcza i wzmacnia jelita. Prażone ziarno gryki i proso są jedynymi zbożami zasadotwórczymi, są bogatym źródłem błonnika i krzemionki, które odtruwają jelita. Glukozyd rutyna zawarta w gryce przeciwdziała wszelkiego rodzaju promieniowaniu (np. rentgenowskiemu, mikrofali, linii wysokiego napięcia, nadajników telewizyjnych, z ekranów, czy nawet z opadów nuklearnych). Młode pędy hodowane na kiełki są doskonałym źródłem chlorofilu, enzymów i witamin. Najlepiej jest jeść dużo kaszy gryczanej lub pić napary (2g suchego ziela na 150ml wody) – 2/3 filiżanki dziennie przez 4-8 tygodni. Uprawiając grykę nie marnujemy ani źdźbła tych pożytecznych roślin. Oprócz wspomnianej produkcji kaszy gryczanej, słoma i jej plewy mogą służyć nam jako ściółka w ogrodzie lub pójść na opał, a w sadach do zadymiania ich w celu ochrony przed wiosennymi przymrozkami. Łuski i pył mączny, zmieszane z innymi paszami służyć mogą do tuczenia zwierząt gospodarskich, w tym drobiu. Łuski również mogą stać się opałem, a popiół z nich może służyć do produkcji węglanu potasowego. Z liści i kwiatów pozyskuje się rutynę (Wit. P). Gryką też wypełniano poduszki. Obecnie również można kupić zdrowotne poduszeczki lub materace wypełniane łuską gryczaną. ===
Babka z kaszy gryczanej

zapiekanka

Składniki:


  • kasza gryczana 400g
  • jajka 2 szt
  • ser żółty 10 dg
  • sól
  • pieprz
  • śmietana 1-2 łyżki

Sposób przygotowania:

Ugotować kaszę gryczaną wg zaleceń na opakowaniu. Odstawić do ostygnięcia.

Do wysmarowanej tłuszczem foremki włożyć połowę kaszy, na to zetrzeć ser żółty i przykryć resztą kaszy gryczanej. Jajka roztrzepać widelcem ze śmietaną, pieprzem i solą.

Polać kaszę i wstawić do nagrzanego piekarnika (ok 200st) na ok 15 min lub na 2 min do mikrofali.
Babkę wyjąć z formy. Można podawać z sosami;)


Źródło
Bliny z kaszy gryczanej i sera twarogowego
Kotlet

Składniki:

20 dag kaszy gryczanej
2 jajka
15 dag sera twarogowego
15 dag śmietany
10 dag truskawek lub poziomek
2 dag cukru
sól
bułka tarta
1/2 szklanki śmietany
tłuszcz do smażenia
cukier do posypania

Sposób przygotowania:

Przebraną i opłukaną kaszę wrzucić do 3 szklanek wrzącej, osolonej wody i gotować 30 min, aż do zgęstnienia.

Owoce przebrać, opłukać, osączyć, usunąć szypułki, utrzeć z cukrem na jednolitą, gładką masę. Ser przepuścić przez maszynkę.

Do sera dodać jajka, śmietanę i utarte owoce. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, dodać do ostudzonej kaszy i jeszcze raz wymieszać.

Z otrzymanej masy formować placuszki, obtaczać w tartej bułce i smażyć w dużej ilości tłuszczu z obu stron na złoty kolor.

Przed podaniem polać bliny śmietaną z cukrem.

Źródło

Burgery z kaszy gryczanej z dymką
burger

Składniki:

na 6 szt.


• 500 g mięsa mielonego,
• 4 dymki bez szczypiorku,
• pół kubka kaszy gryczanej,
• jajko,
• jogurt,
• olej,
• 2 łyżki otrębów i rzeżucha,
• koperek,
• 6 liści sałaty,
• pieprz, sól, tymiane

Sposób przygotowania:

• Ugotować kaszę gryczaną.

• Mięso wyrobić na gładką masę z jajkiem, solą, pieprzem, poszatkowaną 1 dymką i ostudzoną kaszą gryczaną.

• Przygotować sos: rzeżuchę i koperek drobno posiekać i wymieszać z jogurtem.

• Doprawić do smaku solą, pieprzem i tymiankiem.

• Z mięsa uformować 6 burgerów.

• Włożyć do nich po połówce dymki.

• Panierować w otrębach.

• Smażyć na patelni grillowej lub na grillu, delikatnie przekręcająci nie dopuszczając do przypalenia.

• Podawać ułożone na liściach sałaty i polane sosem jogurtowym.

Źródło

Chleb Orkiszowo - Gryczany
chleb

Składniki:

• 350 g orkiszu
• 150 g gryki
• 350 g wody, letniej
• 40 g świeżych drożdży
• 1 łyżeczka miodu
• 2 - 3 łyżeczki soli
• 40 g octu
• 90 g ziaren słonecznika
• 90 g siemienia lnianego or 90 g nasion dyni
• 50 g sezamu
masło, do posmarowania formy do pieczenia
płatki owsiane, do posypania formy do pieczenia

Sposób przygotowania:

Rozgrzać piekarnik do temp. 220°C.
Do naczynia miksującego wsypać 250 g orkiszu, zemleć 1 min/obr. 10, przełożyć do innego naczynia.
Do naczynia miksującego włożyć pozostały orkisz i grykę, zemleć 1 min/obr. 10, dodać do naczynia z wcześniej rozdrobnionym orkiszem.
Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać drożdże i miód, wymieszać 5 s/obr. 3.
Dodać rozdrobniony orkisz i grykę, sól, ocet, ziarna słonecznika, siemię lniane i sezam, wyrobić 4 min (można mikserem).
Formę do pieczenia (około 30 x 12 x 10 cm) posmarować masłem i posypać płatkami owsianymi. Ciasto wyłożyć do formy, z wierzchu posypać płatkami owsianymi, pozostawić do wyrośnięcia na około 1 godzinę. Piec we wcześniej rozgrzanym piekarniku w temp. 220°C przez 40 minut.
Przed wyłożeniem chleb pozostawić w formie do ostudzenia na 15 minut. Pokroić chleb na kromki

Źródło

Chleb z kaszą gryczaną
chleb

Składniki:

• 80-90 dag mąki
• 5 dag kaszy gryczanej
• 5 dag drożdży
• łyżkę miodu
• trochę płatków owsianych
• łyżkę soli
• łyżkę oliwy z oliwek
• 3 łyżki słonecznika
• 1-2 łyżki maku lub kminku

Sposób przygotowania:

• Ugotuj kaszę. Ma być sypka.

• Chleb domowej roboty zacznij od zrobienia rozczynu z drożdży, szklanki przegotowanej ciepłej wody, miodu i soli.

• Wsyp do niego kaszę (musi być chłodna), 50 dag mąki i wyrób ciasto. Odstaw je na 20 minut, by urosło.

• Po 20 minutach wsyp pozostałą mąkę i pestki słonecznika. Znów wyrób ciasto.

• Wysmaruj blaszkę (31x13 cm) oliwą, posyp płatkami i włóż ciasto. Posyp je kminkiem lub makiem.

• Piecz chleb domowy w temperaturze 200 stopni około godziny.

• Chleb z kaszą gryczaną gotowy

Źródło

Dorada faszerowana kaszą gryczaną i suszonymi grzybami
dorada

Składniki:

Można użyć innej ulubionej ryby, np. karpia lub pstrąga.

2 porcje (nadzienia wystarczy też na 3 ryby):


• 2 całe dorady
• sól morska i świeżo zmielony pieprz
• 1 cytryna lub limonka
• 2 łyżki masła
• 2 gałązki natki pietruszki
• 1/2 szklanki białego wina


Farsz z kaszy gryczanej i suszonych grzybów:
• 1/2 szklanki suszonych podgrzybków lub borowików
• 50 g (1/2 woreczka) kaszy gryczanej, ugotowanej
• 2 łyżki masła
• 1 nieduża cebula, pokrojona w kosteczkę
• 2 ząbki czosnku, drobno posiekane
• 4 gałązki natki pietruszki
• 2 łyżki tartego Parmezanu (niekoniecznie)
• 1 małe jajko

Sposób przygotowania:

• Przygotować farsz z kaszy gryczanej i grzybów: Grzyby włożyć do miseczki, zalać zimną wodą i moczyć przez minimum 2 godziny. Kaszę gryczaną ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na patelni rozgrzać 2 łyżki masła, na małym ogniu zeszklić cebulę i czosnek, dodać odsączone i pokrojone na mniejsze kawałki grzyby. Doprawić solą morską i świeżo zmielonym pieprzem. Smażyć na małym ogniu, nie rumieniąc, przez około 5 minut. Ugotowaną kaszę gryczaną włożyć do miseczki, dodać usmażone grzyby, posiekane listki z 4 gałązek natki pietruszki, Parmezan oraz jajko. Farsz wymieszać, doprawić ewentualnie solą morską i świeżo zmielonym pieprzem.

• Piekarnik nagrzać do 220 stopni. Naczynie lub naczynia żaroodporne posmarować oliwą lub masłem. Rozciąć rybie brzuchy, łyżeczką wyjąć wnętrzności, dokładnie opłukać. Na jednym boku zrobić kilka nacięć nożem "na krzyż". Ryby skropić sokiem z połowy cytryny lub limonki, oprószyć solą i pieprzem. Brzuchy napełnić farszem (może pozostać trochę nadzienia).

• Ryby ułożyć w naczyniu lub naczyniach żaroodpornych ponacinanym bokiem do góry. Ułożyć wiórki z 2 łyżek masła, obok ryby położyć drugą połowę cytryny lub limonki (przekrojoną jeszcze na pół) oraz wcisnąć 2 gałązki natki pietruszki. Do naczynia wlać wino i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez 15 - 20 minut, jak ryba się zrumieni, zmniejszyć temperaturę do 180 stopni i piec jeszcze przez około 20 minut, aż będzie upieczona w środku.

Źródło

Golasy z kaszy gryczanej z serem
golasy

Składniki:


1 szklanka kaszy
20 dag sera
2 jaja
1 dag margaryny
1 łyżka bułki tartej
sól,pieprz

Sposób przygotowania:

Kaszę gryczaną ugotować na sypko w 2 szklankach wody, ser przepuścić przez maszynkę.

Margaryną utrzeć z jajami, dodać ser, kaszę i bułkę tartą. Doprawić solą i pieprzem.

Formować kotleciki lub krokiety.

Piec w piekarniku nagrzanym do 180 st.C około 20 minut. Podawać jeszcze ciepłe ze śmietaną lub ketchupem

Źródło

Gołąbki wegetariańskie z kaszą gryczaną i twarogiem
golabki

Składniki:

• główka dużej białej kapusty,
• szklanka kaszy gryczanej
• 200 g twarogu (najlepiej tłustego),
• 1,5 cebuli,
• wywar warzywny (z 0,5 kostki bulionowej),
• 3 łyżeczki przecieru pomidorowego,
• szczypta cukru,
• majeranek,
• sól, pieprz

Sposób przygotowania:

• Od główki kapusty oddzielamy uszkodzone liście i wbijając nóż po skosie wycinamy okrągły głąb. Kapustę na gołąbki blanszujemy: do dużego garnka wkładamy główkę głąbem do góry i stopniowo zalewamy wcześniej zagotowaną, wrzącą i osoloną wodą. Gdy kapusta lekko wypłynie, obracamy ją delikatnie, by zagotować drugą część. Jeśli bez trudu odrywają się tylko początkowe liście, należy powtórzyć zabieg do momentu aż będziemy zbierzemy resztę liści kapusty.

• W tym czasie przygotowujemy farsz do gołąbków. Drobno pokrojoną cebulę zarumieniamy na rozgrzanej patelni, a kaszę gryczaną gotujemy. Twaróg rozdrabniamy widelcem. Mieszamy go z kaszą, łyżeczką majeranku, szczyptą cukru, solą i pieprzem.

• Farsz na gołąbki nakładamy na ostudzone liście kapusty i zawijamy. Gołąbki wegetariańskie układamy piętrowymi warstwami w garnku i zalewamy częścią bulionu warzywnego. Dusimy na niewielkim ogniu ok. 30 minut, a następnie zalewamy resztą bulionu zmieszaną wcześniej z koncentratem pomidorowym. Gołąbki doprawiamy raz jeszcze solą i pieprzem. Podajemy bezpośrednio po ugotowaniu lub później – podsmażone.

Źródło

Gołąbki z kaszą gryczaną
golabki

Składniki:

• główka białej kapusty
20 dag masła
2 szklanki kaszy gryczanej
2 szklanki grzybów suszonych
1 łyżka majeranku
1 cebula
3 łyżki oleju
1 łyżki mąki
200 ml śmietany
sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Grzyby namoczyć i ugotować do miękkości. Po ugotowaniu drobniutko pokroić.

Z kapusty usunąć wierzchnie liście, wyciąć głąb, obgotować ją. Po wystudzeniu kapustę podzielić na liście i usunąć z nich grube nerwy.

Kaszę gryczaną ugotować w części wywaru grzybowego dodając 2 łyżki masła.

Cebulę obrać, posiekać i udusić na maśle. Następnie dodać kaszę, grzyby i majeranek. Wszystko wymieszać.

Przygotowany farsz układać na liściach kapusty i zwijać w gołąbki. Dno brytfanny wyłożyć liśćmi kapusty, na nich ułożyć gołąbki i zalać wywarem z grzybów.

Na wierzch gołąbków położyć wiórki masła, nakryć pokrywką i piec 40 minut w 160 st.C. Po upływie 40 minut odlać z gołąbków wywar i doprawić go śmietaną i mąką. Powstały sos wlać ponownie do gołąbków i zapiekać jeszcze około 10 minut

Źródło

Gołąbki z kaszą gryczaną z dobrym sosem winegret.
Kotlet

Składniki:

nieduża główka kapusty włoskiej,
kasza gryczana, 100g
wędzony boczek, 100g
marchewka, 2-3
cebula, 1
olej, łyżka
szklanka bulionu(może być z kostki),
sol,pieprz,


Sposób przygotowania:

Z kapusty wyciąć głąb. W dużym garnku zagotować wodę. Zanurzyć w niej kapustę i chwile gotować. Wyjąć, osączyć. Odciąć z główki liście(jeżeli dalsze nie będą dobrze sie rozdzielały, ponownie włożyć kapustę do wrzątku).


Kasze gotować 10 minut w osolonej wodzie, odcedzić. Boczek pokroić w kostkę. Podsmażyć, zdjąć z patelni. Marchewki obrać, umyć i pokroić w kostkę. Cebule obrać i posiekać. Do tłuszczu wytopionego ze smażenia boczku wlać olej, podgrzać. Wrzucić cebule i marchewkę. Chwile smażyć, wymieszać z kasza, dodać boczek. Doprawić do smaku sola i pieprzem.


Na każdym liściu układać po porcji farszu. Brzegi liści zawinąć do środka, a następnie całość mocno zrolować. Roladki ułożyć w garnku, zalać bulionem. Dusić pod przykryciem ok. 45 minut na małym ogniu. Podawać z wieprzowina duszona z pieczarkami.

Źródło

Gulasz Flamandzki
Kotlet

Składniki:


0,75 kg ładnej wołowiny - np. polędwicy
pół łyżeczki tymianku i rozmarynu
3 kromki razowego chleba
świeżo zmielony pieprz naturalny
łyżka ostrej musztardy
3 duże cebule
łyżka mąki pszennej
1,5 szklanki piwa
1 liść laurowy
4 łyżki oliwy
sól

Do podania:
- kasza gryczana

Sposób przygotowania:

Wołowinę umyć, pokroić na kawałki o boku 3 cm, posypać mąką. Cebule obrać i pokroić na "ósemki".

Mocno rozgrzać na patelni olej i obsmażyć mięso ze wszystkich stron - cały czas mieszając. Mięso przełożyć do garnka, na pozostałym tłuszczu usmażyć cebulę - do zeszklenia.

Cebulę wraz z tłuszczem wrzucić do mięsa, dodać liść laurowy i tymianek. Wlać do tego piwo, postawić garnek na małym ogniu i dusić.

W trakcie duszenia, po około godzinie, do garnka dodać pokruszony na małe kawałki chleb oraz doprawić solą, pieprzem i musztardą, po czym zamieszać.

Dusić pod przykryciem jeszcze przez około 0,5 - 1 godziny, do momentu aż wołowina będzie miękka.

Potrawa jest podawana z kaszą gryczaną

Źródło

Hreczniaki
Kotlet

Składniki:

kasza gryczana, 20 dag
ser biały, 30 dag
jajka, 2
bułka tarta,
szczypiorek lub koperek lub zielona pietruszka,
pieprz,sól,
olej


Sposób przygotowania:

Kaszę ugotować na sypko w osolonej wodzie.Wystudzić.Razem z białym serem przepuścić przez maszynkę,wymieszać z jajkami,zieleniną i 3 łyżkami bułki tartej,doprawić do smaku

Uformować okrągłe kotleciki,,obtoczyć w tartej bułce i usmażyć na oleju

Ja podaję je z sosem grzybowym lub pomidorowym i surówką. Z tej porcji wychodzi mi 7-8 kotlecików

Źródło

Jajówa na szczypiorku i gryczanej kaszy
sos

Składniki

• 1 torebka kasza gryczana,
3 sztuki jajka,
2 łyżki masło,
1 pęczek szczypiorek,
- do smaku Sól,
- do smaku pieprz czarny ziarnisty Prymat świeżo mielony

Sposób przygotowania:

• Ugotować torebkę kaszy gryczanej

• Drobno posiekać szczypiorek

• na patelnię dać masło i posiekany szczypiorek i chwilę podsmażać, włożyć porcję ugotowanej kaszy i zamieszać

• jajka rozbełtać z solą i pierzem i wlać na patelnię

• mieszając zrobić jajówkę
SMACZNEGO!!!

Źródło

Jak gotować kaszę - przewodnik

1

Składniki:

  • Szklanka kaszy gryczanej

  • 2 szklanki wody na 1 szklankę kaszy

  • Rondelek z pokrywki

Przygotowanie kaszy

Wymierz odpowiednią ilość kaszy gryczanej.
Całość wysyp na płaską i suchą powierzchnię – najlepiej blat stołu.
Przekładaj kolejno część ziaren kaszy z jednej strony na drugą.
Obserwuj przy tym czy nie ma ziaren uszkodzonych ani wadliwych.
Wybierz je wszystkie, aby gotować kaszę najlepszej jakości.


Przebrane ziarna umieść w misce i opłucz zimną wodą.
Mieszaj dokładnie jej zawartość i co jakiś czas wymieniaj wodę. Płucz kaszę tak długo, aż woda będzie całkiem czysta.

2

METODA 1


W osobnym garnku zagotuj wodę (2 szklanki wody na szklankę kaszy).


3

Dodaj 2 łyżeczki oleju do gotującej się wody.

4

Wsyp do ostrożnie do gotującej się wody wypłukaną kaszę gryczaną i całość gotuj na średnim płomieniu do czasu, aż się zagotuje.
Gdy zacznie wrzeć, zmniejsz ogień do minimum i przykryj rondel pokrywką.
Gotuj kaszę przez około 15 minut. Wyłącz ogień i poczekaj jeszcze 10 minut (kasza ciągle ma być pod przykryciem).

5

Ściągnij pokrywkę, zamieszaj kaszę widelcem. Dodaj soli do smaku nakładaj na talerze.

6

METODA 2


Rozgrzej dużą patelnię na średnim ogniu.
Dodaj olej - tylko tyle aby pokrył dno patelni. Dodaj szklankę przypieczonej kaszy gryczane

7

Dodaj jedno rozbite jajko i energicznie mieszaj. Jajko sprawi, że kasza będzie bardziej zwarta

8

Cały czas mieszaj, aż całość będzie sucha a ziarenka będą od siebie oddzielone.

9

Dodaj dwie szklanki wody albo rosołu (może być wywar z jarzyn itp).
Zmniejsz ogień na mały, przykryj patelnię i pozostaw na 15 minut aż kasza wchłonie cały płyn.

10

Ściągnij kaszę z ognia i pozostaw ją (pod przykryciem) na 5 minut. Pomieszaj widelcem. Dodaj soli i pieprzu do smaku.

Źródło

Kasza gryczana na kapuście włoskiej
na kapuscie

Składniki:

• 2 szklanki kaszy gryczanej
• 2 łyżki masła
• 1 łyżka mąki pszennej
• 1 nieduża kapusta włoska
• 1 cebula
• 1/ 2 selera ekologicznego
• 3 łyżki śmietanki ekologicznej
• sos Sambal Oelek
• parmezan i szczypior do dekoracji
• sól, pieprz ziołowy, pieprz czarny do smaku

Sposób przygotowania:

• Ugotuj kaszę gryczaną na sypko z dodatkiem 1/2 łyżki masła i soli do smaku - trzymaj ją w cieple (np. pod kołdrą) dopóki nie zrobisz sosu. Na patelni - na rozgrzanym maśle zeszklij cebulkę, dodaj pokrojonego w kosteczkę selera (po uprzednim obraniu) - przesmaż go chwilkę, podlej wodą (niewielką iloscią) i zacznij dusić.

• Pokrój kapustę (zostawiając 4 listki) i dodaj je do zawartości patelni, posól, posyp pieprzem ziołowym. Na górę ułóż liscie w całości i duś na wolnym ogniu ok.15, aż wszystkie składniki będą miękkie. Wyjmij liscie , warzywa posyp maką, wymieszaj po czym dodaj zahartowaną eko- śmietankę.

• Dopraw sos ostatecznie solą i pieprzem czarnym - do smaku. Na talerzach ułóż ponacinane (bez grubego nerwu liściowego) liście kapusty,nałóż na nie kaszę, następnie sos kapuściano selerowy , odrobine bardzo ostrego sosu Sambal Oelek (wg. uznania),.

• Udekoruj szczypiorem i startym parmezanem.

Źródło

Kasza gryczana na sypko
sypko

Składniki:

• 1,5 szklanki palonej kaszy gryczanej (30 dag)
• 1,5 łyżki masła
• 1/2 łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

Kaszę opłukać, dokładnie osaczyć, włożyć do garnka z grubym dnem, zalać 3 szklankami wrzątku, dodać masło i sól. Gotować na małym ogniu - na płytce ochronnej - do momentu, aż kasza wchłonie płyn (15 min). Potem wstawić garnek do nagrzanego piekarnika i wypiekać kaszę w temperaturze 130-140°C około 1 godz. lub grubo owinąć garnek gazetą i kocem, aby kasza dochodziła „pod pierzynką".
(4 porcje)

Źródło

Kasza gryczana po gospodarsku
Kotlet

Składniki:

20 dag kaszy gryczanej
400 ml wywaru z mięsa
1/2 białka
20 dag jabłek
10 dag słoniny
25 dag ziemniaków
8 dag cebuli
sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ugotować kaszę gryczaną na sypko. Ziemniaki umyć, obrać, opłukać, zalać ja wrzącą osoloną wodą, następnie ugotować pod przykryciem, odcedzić i odparować.

Następnie umyć jabłka, obrać, przekroić na połowę, usunąć dokładnie gniazda nasiennei pokroić w cząstki.

Czas na cebulę: obrać ją, opłukać, pokroić w kostkę.

Słoninę także pokroić w kostkę, następnie częściowo stopić, dodać cebulę, usmażyć, wymieszać z kaszą, zmielonymi ziemniakami i jabłkami, doprawić do smaku.

Na koniec zapiec kaszę w wysmarowanym tłuszczem i posypanym bułką tartą żaroodpornym naczyniu.

Źródło

Kasza gryczana z boczkiem
zboczkiem

Składniki

• woreczek 125g kaszy gryczanej
• 30-40dag boczku
• 3 cebule
• 100g twarogu
• sól, pieprz

Sposób przygotowania:

• Kaszę ugotować w osolonej wodzie.
• Boczek pokroić w kostkę i usmażyć. Cebulę zeszklić.
• Wymieszać kaszę z boczkiem i cebulą, dodać sól i pieprz i chwilę podgrzewać.
• Posypać pokruszonym twarogiem i Wymieszać.
• Podawać z zimnym kefirem.

Źródło

Kasza gryczana z brokułem i pieczarkami
brokuly

Składniki:

• 0,5 szkl. kaszy gryczanej, palonej
• 1 nieduży brokuł
• 25 dkg pieczarek
• 0,5 szkl. jogurtu naturalnego
• 2 ząbki czosnku
• 2-3 łyżki posiekanego koperku
• 4 łyżki oliwy lub oleju
• 1-2 łyżki soku z cytryny
• sól, pieprz mielony biały, cukier, chili mielo

Sposób przygotowania:

• Kaszę opłukać, przełożyć do rondelka, zalać 1 szkl. wody, dodać ok.1/3 łyżeczki soli, gotować pod przykryciem na małym ogniu aż kasza wchłonie całą wodę i zmięknie. Ząbki czosnku obrać i przecisnąć przez praskę, dodać do jogurtu razem z połową koperku.


• Doprawić solą i pieprzem. Pieczarki oczyścić dokładnie, opłukać, małe zostawić w całości, większe pokroić. Brokuły opłukać, osączyć, odciąć różyczki z kwiatostanu. Na patelni rozgrzać oliwę, podsmażyć pieczarki aż lekko się zezłocą, dodać brokuły.


• Całość oprószyć odrobiną cukru, soli, pieprzu i chili, podlać ok. 1/3 szkl. wody i poddusić pod przykryciem ok. 5-8 min.. Na koniec dodać sok cytrynowy i resztę koperku, wymieszać.


• Podawać z kaszą i sosem jogurtowym.

Źródło

Kasza gryczana z cebulką i papryką

Kasza gryczana z czerwoną cebulką.
cebulka

Składniki:

• 2 szklanki kaszy gryczanej - najlepiej jasnej
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżka masła
• 1 łyżka oliwy
• 2 duże cebule czerwone
• kiełki czerwonej kapusty
• pieprz ziołowy i kolorowy
• sól do smaku

Sposób przygotowania:

• Kaszę gotujemy na sypko (lekko posoloną) po czym wstawiamy w ciepłe miejsce (np pod poduchę) żeby "doszła". W tym czasie przygotowujemy cebulkę. Na patelnie wkładamy miód,gdy zacznie się karmelizować dodajemy plasterki cebuli masło i oliwę. Dodajemy, pieprz , pieprz ziołowy i sól do smaku.


• Zdejmujemy z ognia, gdy cebula się zeszkli. Na porcje kaszy nakładamy porcje cebuli, dekorujemy ją kiełkami. Podajemy kaszę z kefirkiem lub maślanką.

Źródło

Kasza gryczana z jajkiem sadzonym
warzywka

Składniki:

• 1 Torebka kaszy gryczanej

• 1 jajko

• sól, pieprz i tłuszcz :)

Sposób przygotowania:

Kaszę gryczaną gotujemy z dodatkiem soli, podczas gdy kasza będzie już miękka to smażymy jajko na patelni troszkę solimy i podajemy wszystko razem na talerzu polewając tłuszczykiem kaszę aby nie była sucha. Prosty obiad i szybki.

Źródło

Kasza gryczana z oscypkiem i żurawinami
oscypek

Składniki:

• 30 dag kaszy gryczanej
• oscypek (20 dag)
• 10 dag szklanki suszonych żurawin
• łyżeczka świeżego posiekanego rozmarynu
• sól,pieprz
• tłuszcz do naczynia żaroodpornego

Sposób przygotowania:

• Kaszę ugotować w lekko posolonej wodzie na sypko, gorącą wymieszać z masłem i żurawinami.
• Z oscypka odkroić kilka plasterków, resztę zetrzeć na tarce o dużych otworach lub pokroić w drobną kostkę i dodać do kaszy. Przyprawić ją rozmarynem i pieprzem, wymieszać, przełożyć do wysmarowanego tłuszczem naczynia żaroodpornego, przykryć odłożonymi plasterkami oscypkami.
• Piec w piekarniku nagrzanym do 180stC ok. 15minut.

Źródło

Kasza gryczana z pieczarkami i papryką marynowaną
sos

Składniki

• 1 woreczek kasza gryczana,

• 1/2 szt cebula,

• 6 szt pieczarki,

• 1 szt marchewka,

• 1 łyżeczka masło,

• 3 kawałki papryka marynowana,

• 3 szt korniszony,

• kostka warzywna,

• pieprz


Sposób przygotowania:

• Kaszę gryczana gotujemy w woreczku.

• Po ugotowaniu odcedzamy.

• Pieczarki obieramy kroimy w plasterki.

• Cebule kroimy dość drobno. Marchewkę ścieramy na tarce .Paprykę kroimy w paseczki.

• Na patelni na masełku podsmażamy cebulkę ,następnie dodajemy starta marchewkę i pokrojone pieczarki podsmażamy.

• Kostkę bulionową warzywną nie całą ok 1/3 szt wkruszamy na patelni i mieszamy.

• Dodajemy kaszę. Mieszamy i razem podsmażamy.

• Pod koniec dodajemy pokrojoną paprykę .

• Podajemy z korniszonem .

Źródło

Kasza gryczana z porem i grillowaną białą kiełbasą
sos

Składniki

• 1 woreczek kasza gryczana,
3 szt korniszony,
1 szt por,
1 łyżeczka masło,
1 szt biała kiełbasa,
1/2 szt kostka warzywna,
koperek,
Sól

Sposób przygotowania:

• Kaszę gryczana gotujemy w wodzie z dodatkiem 1/2 kostki warzywnej .

• Po ugotowaniu odcedzamy .

• Na patelni na masełku podsmażamy pokrojonego w plasterki pora .

• Gdy por się podsmaży dodajemy wcześniej ugotowaną kaszę .

• Mieszamy doprawiamy sola pieprzem do smaku .

• Kiełbasę białą kroimy w plasterki i grillujemy ja na patelni grillowej lub na grillu .

• Dodajemy kiełbasę do kaszy .Dodajemy korniszona posypujemy koperkiem świeżym posiekanym.

Źródło

Kasza gryczana z sosem serowym
sos

Składniki

• 50 dag kaszy gryczanej
• 20 dag sera rokpol
• 4 pomidory
• 4 łyżki czarnych oliwek
• 2 szklanki śmietany
• 15 dag startego żółtego sera
• dużą cebulę
• 2 ząbki czosnku
• 2 łyżki masła
• sól, pieprz
• natka

Sposób przygotowania:

• Opłucz kaszę gryczaną, zalej 3 szklankami wrzątku i gotuj 15 minut pod przykryciem. W tym czasie powinna wchłonąć cały płyn. Teraz odstaw ją w ciepłe miejsce, by napęczniała.

• Pora na przygotowanie serowego sosu do kaszy. Zacznij od posiekania i zeszklenia w rondlu z rozpuszczonym masłem cebuli oraz czosnku. Dodaj do nich śmietanę i szybko zagotuj. W sosie rozpuść pokruszony ser pleśniowy. Dodaj szczyptę soli i pieprzu do smaku.

• Tę pyszną potrawę trzeba pięknie podać. Pokrój pomidory w cienkie plasterki i ułóż je na talerzu. Na nich powinna się znaleźć ugotowana kasza. Polej ją sosem serowym i udekoruj potrawę posiekaną natką i oliwkami.

• Dopiero tak przygotowana kasza gryczana z sosem serowym jest gotowa do jedzenia.

Źródło

Kasza gryczana z warzywami i serem
sos

Składniki

30 dag kasza gryczana,
30 dag pieczarki,
1-2 szt papryka,
1-2 szt cebula,
ser,
kucharek,
pieprz,
Sól,
olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Warzywa pokroić drobno i usmażyć na rozgrzanej oliwie- odparować.
• Kaszę ugotować w osolonej wodzie- odcedzić i wsypać do warzyw.
• Dokładnie wymieszać i przyprawić do smaku.
• Posypać serem.

Źródło

Kasza gryczana zapiekana z kurkami i pestkami słonecznika
kurki

Składniki:

• 100 g kaszy gryczanej (1 woreczek)
• 1 kostka bulionu grzybowego (lub warzywnego)
• 3 łyżki pestek słonecznika
• 1 średnia cebula
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 2 garście kurek (lub innych grzybów leśnych)
• 2 łyżki masła
• 1 łyżka tartego Parmezanu
• sól i świeżo zmielony czarny pieprz

Dodatki:
• garść kiełków słonecznika
• chleb żytni ze słonecznikiem
• koperkowy sos śmietankowy: 1/2 szklanki śmietanki 18% do sosów oraz 2 łyżki posiekanego koperku

Sposób przygotowania:

• Kaszę gryczaną gotować przez 15 minut w wodzie z bulionem. Przesypać do miski. Na suchej patelni zrumienić pestki słonecznika, dodać do kaszy.

• Cebulę obrać i pokroić w kosteczkę, lekko zrumienić na patelni na 1 łyżce oliwy, wymieszać z kaszą.

• Kurki szybko umyć pod bieżącą wodą, osuszyć, większe pokroić, mniejsze pozostawić w całości. Rozgrzać 1 łyżkę oliwy, włożyć kurki i oprószyć solą. Smażyć przez kilka minut od czasu do czasu mieszając, w połowie dodając masło. Dodać do kaszy, wymieszać z Parmezanem, doprawić solą oraz pieprzem.

• Na patelnię, na której smażyły się kurki wlać śmietankę, doprawić solą i pieprzem, zagotować na małym ogniu, dodać koperek i jak tylko sos zgęstnieje przelać do dzbanuszka.

• Naczynie żaroodporne posmarować masłem i przełożyć do niego kaszę z dodatkami. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Zapiekać przez 15 minut.

• Przed podaniem kaszę posypać kiełkami słonecznika. Podawać z chlebem żytnim ze słonecznikiem oraz z koperkowym sosem śmietankowym.

Źródło

Kasza gryczana zapiekana z mięsem
Kotlet

Składniki:

kasza gryczana prażona - 3 woreczki
mięso mielone 25 dkg (można dać więcej)
cebula - 1-2 sztuki
rosół królewski - 1 - 1 1/2 kostki
śmietana - 1 szklanka
sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Kaszę ugotować wg opisu na opakowaniu.

Cebulę podsmażyć na oleju, dodać mięso - podsmażyć (popieprzyć i troszkę posolić).

Rozpuścić kostkę rosołową w 1/3 szklanki wody, dodać do mięsa dusić 10 - 15 min.

Wymieszać z kaszą, przełożyć do naczynia żaroodpornego wysmarowanego masłem.

Polać śmietaną i zapiekać 20 - 30 minut

Źródło

Kasza gryczana zapiekana z żółtym serem
Kotlet

Składniki:

20 dag kaszy gryczanej
2 szklanki wody
2 łyżki tłuszczu
25 dag parówek
15 dag żółtego sera
1/2 butelki śmietany
10 dag ketchupu
sól, pieprz
tłuszcz i tarta bułka do naczynia


Sposób przygotowania:

Kaszę wypłukać, włożyć do wrzącej, osolonej wody, dodać tłuszcz i ugotować do miękkości. Parówki obrać ze skórki pokroić w plasterki, wymieszać ze startym serem.

Pozostawić 2 łyżki sera do posypania.

Kaszę wykładać do przygotowanego naczynia warstwami na przemian z parówkami i serem. powierzchnię kaszy wygładzić i polać śmietaną rozmieszana z ketchupem, posypać startym serem, zapiec.

Źródło

Kasza gryczana ze skwarkami
sypko

Składniki:

• natka pietruszki
• kasza gryczana 200 g
• kefir 500 ml
• boczek
• kiełbasa

Sposób przygotowania:

• Kaszę gotujemy około 15 minut (na szklankę kaszy dajemy dwie szklanki wody) z odrobiną soli.

• Kiełbasę i boczek kroimy w kostkę i przesmażamy na średnim ogniu, do uzyskania rumianych skwarek.

• Kiedy kasza wchłonie wodę, zdejmujemy z ognia i pozwalamy jej nieco odparować.

• Następnie nakładamy na talerze i posypujemy z wierzchu mięskiem i posiekaną natką.

Źródło

Kasza gryczana ze szparagami, krewetkami i serem białym
szparagi

Składniki

• około 25 g (1/2 szklanki) suszonych podgrzybków lub prawdziwków
• 100 g kaszy gryczanej (1 woreczek)
• 20 krewetek (mrożonych, różowych czyli gotowanych)
• 1 pęczek białych szparagów (około 1/2 kg, 10 sztuk)
• 2 łyżki oliwy z oliwek do smażenia
• 1 - 2 ząbki czosnku, drobno posiekanego
• 1/4 cebuli, posiekanej w kosteczkę
• 3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki
• 1/2 łyżeczki rozdrobnionego czerwonego pieprzu
• szczypta startej skórki z cytryny
• sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz
• 6 łyżek oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
• 100 g białego twarożku (śmietankowego, półtłustego)

Sposób przygotowania:

• Grzyby opłukać pod bieżącą wodą i moczyć w chłodnej wodzie przez około 1 godzinę lub dłużej jeśli mamy czas. Kaszę gryczaną gotować w lekko osolonej wodzie przez około 15 - 18 minut, odcedzić, woreczek opłukać zimną wodą.


• Krewetki rozmrozić, opłukać i osuszyć. Szparagi opłukać, ułamać zdrewniałe końcówki (lub odciąć nożem około 4 cm od końca), obrać obieraczką do warzyw na całej długości. Pokroić na 4 cm kawałki, ułożyć w koszyczku lub naczyniu do gotowania na parze, na wierzch położyć odsączone grzyby. Koszyczek przykryć i gotować przez około 8 - 10 minut, aż szparagi będą miękkie, ale jeszcze jędrne. Ugotowane grzyby pokroić na mniejsze kawałki.


• Na większej patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy z oliwek i na małym ogniu dusić czosnek i cebulkę przez około 4 minuty, nie rumieniąc. Dodać krewetki oraz grzyby, oprószyć solą i smażyć przez około 2 minuty, lekko rumieniąc krewetki z dwóch stron. Dodać kaszę gryczaną, natkę pietruszki, czerwony pieprz i skórkę z cytryny. Wymieszać i doprawić solą oraz świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Smażyć mieszając od czasu do czasu przez około 2 minuty, lekko rumieniąc kaszę.


• Dodać szparagi, wlać 3 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, wymieszać i smażyć jeszcze przez minutę. Wyłożyć na talerze, każdą porcję polać dodatkową łyżką oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Posypać białym serem i od razu podawać

Źródło

Kasza gryczana ze słoniną

no foto

Składniki:

kasza 250 g
woda 500 ml
smalec 2 łyżki
słonina 100 g
sól 1 szczypta

Sposób przygotowania:


Kaszę zalać wrzącą wodą, dodać smalec i sól. Gotować, aż kasza wchłonie wodę, przykryć i piec w temperaturze 180 st. C.

Podawać polaną stopioną słoniną ze skwarkami do gulaszu i zrazów lub kwaśnego mleka.

Źródło

Kasza z warzywami
warzywka

Składniki:

• 20 dkg kaszy gryczanej (woreczki)
• kilka brokułowych różyczek
• pomidor bez skórki
• 1 cebula
• 2 śląskie parówki
• odrobina oleju
• sól i pieprz

Sposób przygotowania:

• Kasze gotować 15 minut w lekko osolonej wodzie.
• Parówki, cebulę i umyte brokuły pokroić i usmażyć na oleju, przełożyć do kaszy i gotować na małym ogniu 10 minut.
• Dodać pokrojonego pomidora, przyprawić solą, pieprzem i chwilkę wszystko zagotować.
• Podawać gorące.

Źródło

Kotleciki Gryczane
sos

Składniki

• 2 torebki ugotowanej kaszy gryczanej,
1 ugotowany ziemniak,
1 szklanka otrębów (*owsianych),
2 średnie cebule,
1-2 surowe jajka,
mąka (ile potrzeba, aby wszystko się trzymało razem),
majeranek, ostra papryka w proszku, czarny pieprz mielony, sól
olej do smażenia

Sposób przygotowania:

• Otręby zalać wrzątkiem, odstawić na 10-15 minut, aby nasiąkły i zmiękły.

• Cebulkę posiekać i zeszklić na łyżce oliwy.

• Połączyć kaszę, otręby i rozgniecionego ziemniaka i cebulę.

• Doprawić (na ostro :) przyprawami. Wbić jajka (jajko), dodać mąkę.

• Wyrobić kotleciki i smażyć po kilka minut na rozgrzanym oleju.

Źródło

Kotleciki z kaszy gryczanej

no foto

Składniki:

30 dag kaszy gryczanej
średniej wielkości marchewka
średniej wielkości pietruszka
6 dag selera
10 dag sera żółtego (zetrzeć na tarce)
2 cebule
1 czerstwa bułka
1/2 szklanki mleka
2 jaja
2 łyżki oleju
1/2 szklanki bułki tartej do panierowania
sól, pieprz

Sos czosnkowy:
mały jogurt
6 ząbków czosnku
• łyżeczka octu lub soku z cytryny
mały ogórek
jajo ugotowane na twardo
2 łyżki majonezu

Sposób przygotowania:

Sos:
Czosnek oczyszczamy i przeciskamy przez praskę ząbki prosto do jogurtu przelanego do miseczki.

Ogórka myjemy i kroimy na drobną kosteczkę, dodajemy do sosu. Ugotowane jajo siekamy i również dodajemy do sosu. Doprawiamy octem lub sokiem z cytryny (można dodać odrobinę pieprzu ale należy pamiętać, iż czosnek ma ostry zapach i smak).

Na koniec dodajemy majonez i mieszamy dokładnie sos. Odstawiamy sos aby się przegryzł na ok. 30 minut (można do lodówki ale niekoniecznie).

Kaszę

• Gotujemy wg przepisu na opakowaniu.

Warzywa trzemy na tarce o grubych oczkach i podsmażamy na oleju. Podsmażone warzywa gotujemy ok 10 minut na małym ogniu. Odcedzamy.

Posiekaną cebulę podsmażamy na pozostałym oleju z warzyw. Bułkę moczymy w mleku.

Do ugotowanej, lekko ostudzonej kaszy dodajemy warzywa, cebulkę, odciśniętą bułkę, jaja i wyciskamy ręką do momentu gdy masa stanie się jednolita, składniki się połączą.

Na koniec dodajemy starty ser żółty, przyprawy i mieszamy. Gdy masa będzie zbyt rzadka można dodać bułkę tartą np. 2łyżki. Formujemy z masy kotleciki takiej wielkości jakie zmieszczą nam się w ręce, dosyć grube (widać na zdjęciu).

Obtaczamy każdego kotlecika w bułce tartej, lekko spłaszczamy w rękach i ostrożnie smażymy na rozgrzanym oleju po 5 minut z każdej strony, na średnim ogniu, aż do zrumienienia.

Źródło

Kotlety z kaszy gryczanej z serem
Kotlet

Składniki:

szklanka kaszy gryczanej,
kostka sera półtłustego,
2 jajka,
oliwa,
śmietana 18%,
cebula,
tarta bułka,
sól, pieprz,
gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:

Kaszę ugotować na półsypko, cebule usmażyć na tłuszczu. 
Ser rozetrzeć z jajkami dodać cebulę, dobrze doprawić. 
Naczynie żaroodporne wysmarować tłuszczem, obsypać bułką. 
Kaszę wymieszać z masą serową włożyć do naczynia polać śmietaną (niedużo). Zapiekać ok 25 min. w 200 st. 
Podawać polane śmietaną z pomidorami lub zieloną sałatą.

Źródło

Krokiety babuni
Kotlet

Składniki:

1 jajko,
1 szklanka mąki,
szczypta soli,
woda,
kasza gryczana 1 szt
twaróg 100g
sól pieprz dla smaku

Sposób przygotowania:

Z podanych składników przygotować ciasto naleśnikowe. Usmażyć naleśniki, z podanych składników powinno wyjść ok 5 szt.

Ugotować 1 torebkę kaszy gryczanej. Kaszę wyjąc do miski i wymieszać ze 100g twarogu. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.

Smarować naleśniki i zwijać w kopertę, obtoczyć w roztrzepanym jajku i tartej bułeczce, kłaść na rozgrzany olej na patelnię i obsmażyć.

UWAGA:Farsz można doprawic według własnych inwencji np. dodac jajko, przesmażoną cebulkę lub pieczarki.

Źródło

Krokiety z kaszy gryczanej
krokiety

Składniki:

CIASTO:

• 2 szklanki mąki pszennej
• 1 jajko
• 1 szklanka mleka
• 1 łyżka oleju
• sól

do panierowania:

• 1 jajko
• 3 łyżki bułki tartej;

do smażenia:

• 10 łyżek oleju

NADZIENIE:

• 1 szklanka kaszy gryczanej
• 15 dag tłustego sera twarogowego
• 7 dag żółtego sera (tylżycki, warmiński lub morski)
• 1 jajko
• 1 cebula (8 dag)
• 1 łyżka natki pietruszki
• 2 łyżki oleju
• sól,pieprz

Sposób przygotowania:

• Przygotować ciasto: jajko zmiksować z solą, 2 łyżkami mąki, olejem, 2-3 łyżkami mleka. Następnie, miksując, na przemian porcjami dodawać resztę mąki, mleko i 1/2 szklanki wody. Odstawić na około 30 min.

• Na patelni posmarowanej olejem usmażyć naleśniki.

• Przygotować nadzienie: kaszę opłukać, zalać 11/2 szklanki posolonego wrzątku, ugotować na sypko i ostudzić. Cebulę obrać, posiekać i zeszklić na oleju. Twaróg rozgnieść widelcem, połączyć z żółtym serem startym na tarce z małymi otworami. Kaszę wymieszać z cebulą, białym i żółtym serem, jajkiem, natką pietruszki oraz solą i pieprzem. Naleśniki smarować farszem, zwijać w rulon, podwijając brzegi, następnie zanurzać w roztrzepanym jajku, obtaczać w bułce tartej i smażyć na oleju z obu stron na rumiano.

• Podawać do barszczu czerwonego lub kapuśniaku.

Dodatkowe porady

Krokiety można też podać z sosem pieczarkowym, grzybowym lub szczypiorkowym i surówką jako danie główne.

Źródło

Krupiak
Kotlet

Składniki:

ziemniaki, 1.5 kg
ser biały, 30 dag
kasza gryczana, 40 dag
śmietana gęsta, 0.25 l
masło, 0.5 kostki
smalec, 2 łyżki
jajka, 2 szt
sól, pieprz ziołowy i prawdziwy, według uznania
żółtko, 1szt


Sposób przygotowania:

Ugotować ziemniaki i odcedzić.
Do gorących ziemniaków dodać surową kasze, masło i razem potłuc tłuczkiem do ziemniaków.
Gdy ziemniaki z kaszą wystygną, dodać resztę składników oraz rozpuszczony tłuszcz,dobrze wymieszać ręką.
Blaszkę o wymiarach 10x35 cm wysmarować tłuszczem,wyłożyć papierem i wysypać bułką tartą.
Nałożyć na blaszkę, uklepać i posmarować żółtkiem.
Piec w temperaturze 180°C - 1.5 godz.

Źródło

Naleśniki gryczane (bretońskie) z kaszą gryczaną i mielonym mięsem
nalesniki

Składniki

Naleśniki gryczane (około 20 naleśników o średnicy 16 cm, średnio grubych):

• 250 g mąki gryczanej*
• 75 g mąki pszennej
• 1 małe jajko
• 1 łyżeczka soli
• 750 ml wody (ja dałam 500 ml wody i 250 ml wody mineralnej - gazowanej)
• 1 łyżka oliwy z oliwek


Dodatki do zapiekanki:
• 6 małych pieczarek, pokrojonych na cienkie plasterki
• 2 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
• 3 łyżki posiekanego cieniutkiego szczypiorku


Farsz z kaszy gryczanej i mielonego mięsa:
• 100 g kaszy gryczanej (1 woreczek)
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 4 łyżki drobno posiekanej cebuli
• 200 g mielonej wołowiny (użyłam ligawy, może być też udziec)
• sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz
• 3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki
• 1 łyżka sosu pomidorowego lub keczupu
• 1 łyżka sosu Worcestershire
• 50 g sera gorgonzola (lub sera brie) + 3 łyżki tartego parmezanu
• 1 jajko

Mus szparagowy:
• 10 - 12 białych szparagów, około 500 g
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 1 pełna łyżka masła
• sól

Sposób przygotowania:

Naleśniki gryczane: obydwie mąki przesiać do miski, wymieszać z solą, zrobić dołek i wbić w niego jajko. Wlewać wodę. mieszając energicznie rózgą lub miksując mikserem na małych obrotach. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić na 1 godzinę**. Przed samym smażeniem do ciasta dodać oliwę z oliwek i wymieszać. Rozgrzać małą patelnię o średnicy około 16 cm i smażyć naleśniki nakładając po 4 pełne łyżki stołowe ciasta. Ciasto rozprowadzić energicznie poruszając patelnią, ewentualnie pomagając sobie wypukłą stroną łyżki. Naleśniki można smażyć na patelni posmarowanej cienko oliwą (za pomocą naoliwionego kawałka ręcznika papierowego) lub na suchej patelni. Można też pierwszego naleśnika smażyć na oliwie, resztę już bez. Naleśniki smażymy z dwóch stron, do czasu aż będą lekko zrumienione. Naleśniki układać na talerzu, jeden na drugim i przykryć ściereczką aby nie obeschły.


Farsz z kaszy gryczanej i mielonego mięsa: kaszę gryczaną gotować przez 18 minut w osolonej wodzie. Woreczek z kaszą odcedzić, przelać zimną wodą, odsączyć. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek, dodać cebulę oraz mielone mięso. Doprawić solą oraz pieprzem i smażyć na średnio dużym ogniu przez około 5 minut, aż całe mięso będzie wysmażone. Dodać natkę pietruszki, sos pomidorowy lub keczup, sos Worcestershire, i mieszając od czasu do czasu smażyć jeszcze przez około 4 minuty. Na koniec dodać kaszę gryczaną, wymieszać, doprawić solą i pieprzem i smażyć razem przez 1 minutę. Farsz zdjąć z ognia i wymieszać z pokrojonym w kosteczkę serem gorgonzola, parmezanem i jajkiem.


Mus szparagowy: Szparagi opłukać i obrać na całej długości. Odłamać zdrewniałe końce łodyg lub przyciąć je (na około 4 cm). Resztę łodyg pokroić na 4 cm kawałki. W rondelku z grubym dnem rozgrzać olej z masłem. Dodać łodygi (bez główek), oprószyć solą i równomiernie obsmażać szparagi przez 5 minut na małym ogniu mieszając od czasu do czasu. Dodać główki szparagów, przykryć i dusić na malutkim ogniu kolejne 5 minut, aż łodygi będą miękkie. Jeśli będzie taka konieczność można dodać łyżkę wody, ale ja nie dodawałam). Kilka główek szparagów odłożyć do dekoracji zapiekanki, resztę zmiksować, a następnie przetrzeć przez sito aby uzyskać gładki mus.


• Naleśniki zwijać z farszem, nakładając go po około 4 łyżki i układać łączeniem do boku w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym łyżką oliwy z oliwek (może pozostać trochę farszu). Polać musem szparagowym, posypać pieczarkami, ułożyć końcówki szparagów, doprawić solą i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Skropić łyżką oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. Zapiekać w piekarniku pod rozgrzanym grillem (lub włączoną górną grzałką) przez około 10 - 15 minut, aż końcówki szparagów będą lekko zrumienione. Przed podaniem posypać szczypiorkiem.

Źródło

Naleśniki gryczane ze szparagami
nalesniki

Składniki

• 4 naleśniki gryczane , każdy z około 8 pełnych łyżek ciasta

Przykładowe dodatki:

• 1/2 porcji farszu z kaszy gryczanej i mielonego mięsa
• 12 zielonych szparagów
• 100 g sera koziego lub innego ulubionego (fety, brie)
• garść pomidorków koktajlowych
• 6 pieczarek
• 4 łyżki drobno posiekanego szczypiorku
• 4 łyżki tartego parmezanu lub pecorino
• 4 łyżeczki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
• sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:

• Przygotować farsz z kaszy gryczanej i mielonego mięsa zgodnie z przepisem. Szparagi umyć, odłamać zdrewniałe końce lub przyciąć je na około 4 - 5 cm. Obrać do 2/3 wysokości i opłukać. Przekroić na pół, tak aby pozostawić około 10 cm szparagi razem z główką (odcięte łodyżki wykorzystać do innego dania, np. do musu). Szparagi ugotować na parze i przelać zimną wodą, aby zachować zielony kolor. Ser kozi pokruszyć, pomidorki przekroić na połówki, pieczarki pokroić na cienkie plasterki, szczypiorek posiekać.


• Smażyć naleśniki z dwóch stron, zgodnie z przepisem, na jak największej patelni (każdy duży naleśniki smażyć z około 7 łyżek stołowych ciasta). Po przewróceniu naleśnika na drugą stronę układać dodatki: nadzienie z kaszy i mięsa, pieczarki, ser kozi, pomidorki i szparagi. Złożyć boki naleśnika do środka i podgrzewać razem przez 2 - 3 minuty, najlepiej pod przykryciem. Naleśniki można też ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, ułożyć dodatki i zapiekać w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 5 - 7 minut. Aby naleśniki nie przesuszyły się za bardzo, można przykryć je folią aluminiową (ja zwykle nie przykrywam, bo lubię zrumienione i chrupiące naleśniki).


• Po podgrzaniu posypać naleśniki szczypiorkiem, tartym parmezanem, skropić oliwą z oliwek i doprawić solą oraz pieprzem.

Źródło

Naleśniki z kaszą gryczaną i fetą
Kotlet

Składniki:


naleśniki, 8 szt
kasza gryczana, 1 torebka
cebula, duża, 1 szt
Ser typu feta, 45%, niebieski, 1 szt
pomidory koktajlowe, 12 szt
oliwa z oliwek, 1-2 łyżeczki
sól, pieprz, szczyptaSposób przygotowania:

Naleśniki przygotowujemy wg sprawdzonego przepisu.
Kaszę gotujemy zgodnie z zaleceniami producenta. Solimy delikatnie lub w ogóle. Po ugotowaniu chłodzimy.
Cebulę kroimy w kostkę i rumienimy na mocno złoty kolor na oliwce z oliwek.
Kaszę gryczaną, cebulę ser typu feta łączymy w całość, tak aby ser był rozprowadzony równomiernie. Doprawiamy pieprzem.
Podgrzewamy w piekarniku.
Podajemy z pomidorkami koktajlowymi.

Opcja: naleśniki można podać z sosem pieczarkowym, ale wtedy należy zastosować orzeźwiającą sałatkę np z papryki, pomidorów i ogórka z dobrym sosem winegret.

Źródło

Paluszki Kaszaczki
chleb

Składniki:

• 300 g kaszy gryczanej,
• 80 g kaszy jęczmiennej,
• 200 g mąki pszennej,
• 30 g drożdży,
• 70 g oleju,
• 30 g masła,
• 3 MT ciepłej wody,
• 1 łyżeczka soli,
• 1 łyżeczka cukru,
• ok. 20 g kaszy manny,
• sól gruboziarnista,
• sezam.

Sposób przygotowania:

Do naczynia miksującego wsypać kaszę gryczaną i jęczmienną, zemleć 30 s/obr. 10.
Dodać wodę, mąkę, olej, masło, drożdże, cukier i sól, wyrabiać 3 min mieszać (można mikserem).
Wyrobione ciasto wyłożyć na stolnicę i uformować gruby wałek. Obtoczyć go kaszą manną i odstawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na ok. 1 godziny, pod przykryciem.
Po wyrośnięciu ciasto podzielić na 4 części i każdą z nich rozwałkować ok. 0,5 cm. Wycinać radełkiem lub ostrym nożem długie paski szerokości ok. 2 cm. Następnie posypać solą gruboziarnistą i sezamem, po czym skręcać w spiralki i układać na blaszkach wyłożonych papierem.
Piec w nagrzanym piekarniku ok. 15 min./temp. 200°C.

Źródło

Pierogi z kaszą gryczaną
pierogi

Składniki:

• pół kilograma ziemniaków
• 2 jajka
• 15 dag mąki pszennej
• 5 dag kaszy gryczanej
• cebula
• 10 dag twarogu
• 8 dag wędzonego boczku
• szklanka oleju
• sól,pieprz

Sposób przygotowania:

• Najpierw ciasto na pierogi, ciasto wyjątkowe, bo ziemniaczane. Musisz ugotować ziemniaki i zemleć je w maszynce do mięsa. Następnie dodać do niego mąkę, sól i jajka. Teraz zagniatanie. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Ciasto zagniatane zbyt długo staje się rzadkie.

• Farsz do pierogów będzie naprawdę pyszny. Pokrój w kostkę cebulę i boczek. Mięso stop na patelni i na powstałym tłuszczu zeszklij cebulę.

• To będą przecież pyszne pierogi z kaszą gryczaną. Ugotuj ją więc na sypko, dodaj rozgnieciony twaróg, a także boczek i cebulę. Zostaw odrobinę, żeby posypać pierogi.

• Dopraw farsz solą i pieprzem.

• Czas na lepienie pierogów. Rozwałkuj ciasto, wytnij szklanką krążki, nakładaj do nich kaszę i zlepiaj brzegi.

• A teraz uwaga, tych pierogów nie gotujemy, ale smażymy. Wystarczy 4-5 minut na gorącym oleju. Obracaj je jak pączki. Podawaj posypane skwarkami i cebulą.

Źródło

Pierogi z kaszą gryczaną i boczkiem
pierogi

Składniki

• mąka 500 gram
• jajka 4 sztuk
• olej 2 łyżki stołowe
• woda 1 łyżka stołowa
• kasza gryczana 200 gram
• boczek wędzony 150 gram
• jajka 2 sztuki
• śliwki suszone 100 gram
• majeranek, olej, pieprz, sól

Sposób przygotowania:

Ciasto:
• z przesianej mąki, 4 jajek, 2 łyżek oleju oraz łyżki wody zagnieść elastyczne ciasto (gdyby wychodziło za rzadkie, to dodać mąki, a jeśli zbyt twarde, wlać odrobinę wody).
• Ciasto zawinąć w folię i na 60 minut włożyć do lodówki.

Farsz:
• pokrojony w kostkę boczek wysmażyć na suchej patelni, dodać do kaszy ugotowanej na sypko razem z pokrojonymi śliwkami. Wymieszać z 2 jajkami, doprawić do smaku solą oraz pieprzem i majerankiem.
• Porcjami rozwałkowywać ciasto i szklanką wycinać krążki. Na środku każdego położyć łyżeczkę farszu, zlepić brzegi ciasta i usmażyć pierożki na rumiano w głębokim oleju.

Uwagi:
Boczek można zastąpić kiełbasą

Źródło

Placki z kaszy gryczanej z borowikami
placki

Placki:

• 100 g kaszy gryczanej (1 woreczek)
• 1 bulion grzybowy w kostce (opcjonalnie)
• 5 czubatych łyżek tartego Parmezanu
• 1 jajko
• sól i świeżo zmielony czarny pieprz
• olej do smażenia

Sos:
• 10 niedużych prawdziwków (świeżych lub mrożonych)
• 1 - 2 łyżki oliwy z oliwek
• 1 ząbek czosnku, pokrojony na cienkie plasterki
• 1 łyżka masła
• 1/3 bulionu grzybowego w kostce (opcjonalnie)
• 1/2 szklanki śmietanki do sosów 18% lub 30%
• 2 łyżki posiekanego koperku

Przygotowanie:


• Zagotować wodę z bulionem (lub wodą), włożyć woreczek z kaszą i gotować przez 20 minut, odsączyć. Kaszę wsypać do miseczki, ostudzić, dodać tarty Parmezan i jajko, doprawić solą oraz pieprzem, dokładnie wyrobić.

• Grzyby umyć, dokładnie osuszyć, pokroić na kawałki, oprószyć delikatnie solą i smażyć na oliwie przez kilka minut z dwóch stron aż się zrumienią. Pod koniec smażenia dodać czosnek, zrumienić, dodać masło i wymieszać.

Grzyby i czosnek zdjąć z patelni, na patelnię wlać 1/2 szklanki wody, zagotować, rozpuścić w niej bulion (lub doprawić tylko solą). Chwilę pogotować, zmniejszyć ogień i wlać śmietankę. Dodać odłożone grzyby i czosnek, sos wymieszać, doprawić pieprzem. Zdjąć z ognia, gdy sos będzie odpowiednio gęsty.

• Na drugiej patelni rozgrzać oliwę i partiami po 3 sztuki smażyć placuszki, nakładając kaszę łyżką.

Smażyć z dwóch stron na rumiano. Placki ułożyć na talerzach, polać gorącym sosem grzybowym (jeśli będzie za gęsty rozcieńczyć gorącą wodą) i posypać koperkiem.

 

Źródło

Pulpety z kaszy gryczanej
Kotlet

Składniki:

• szklanka kaszy gryczanej,
łyżka masła,
30 dag pieczarek,
3 jajka,
sos sojowy,
sól,
pieprz,
otręby do obtaczanie,
olej do smażenia,
kilka liści sałaty,
łyżka oliwy,
łyżka posiekanej natki,
3 ogórki kiszone,
2 pomidory,
biała cebula,
łyżka octu winnego

Sposób przygotowania:

Kaszę zalej 2 szklankami posolonego wrzątku. Ugotuj pod przykryciem z dodatkiem połowy masła. Po ostudzeniu zmiel w maszynce do mięsa.


Oczyszczone pieczarki zetrzyj na tarce, uduś na pozostałym maśle. Połącz z kaszą, dodaj 2 jajka i natkę, przypraw sosem sojowym, solą i pieprzem Z masy formuj pulpeciki. Maczaj w ostatnim roztrzepanym jajku, panieruj w otrębach. Smaż na złoto na rozgrzanym oleju.


Pomidory i ogórka drobno pokrój, dodaj posiekaną cebulę. Przypraw solą i pieprzem, skrop oliwą i octem. Na liściach sałaty układać po porcji pulpetów i sałatki. Skropić sosem sojowym.

Źródło

Pyzy z kaszą gryczaną
sos

Składniki

1 kg surowe ziemniaki,

• 0,5 kg gotowane ziemniaki,

• jajko,

• 20 dag słonina,

• 1 szklanka kasza gryczana,

• 2 łyżki olej,

• cebula,

• Sól,

• pieprz,

• skwarki


Sposób przygotowania:

• Farsz: kaszę ugotować wg przepisu na opakowaniu.

• Cebulę posiekać, zeszklić na oleju. Dodać kaszę, połączyć i przyprawić.

• Słoninę pokroić w kostkę, wytopić na patelni.

• Gotowane ziemniaki zmielić. Surowe obrać, zetrzeć na tarce o małych oczkach.

• Masę włożyć do ściereczki, mocno odcisnąć. Wyciśnięty sok odstawić. Powstały płyn zlać, skrobię dodać do startych ziemniaków.

• Dodać gotowane ziemniaki, wbić jajko, wymieszać.

• Z masy formować placki, napełniać kaszą, zlepiać. Włożyć do osolonego wrzątku, ugotować. Wyjąć, posypać skwarkami.

Źródło

Sałatka z kaszą gryczaną
salatka

Składniki

• 2 szklanki ugotowanej na sypko kaszy gryczanej prażonej,
• 15 dag sera edamskiego,
• 1 ogórek kiszony (10 dag),
• 1 żółta papryka (15 dag),
• 1 czerwona cebula (8 dag),
• po 3 łyżki oleju i białego octu winnego,
• 1 łyżka natki pietruszki,
• sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

• Paprykę oczyścić i umyć.
• Jabłko umyć i oczyścić z gniazda nasiennego.
• Obraną cebulę, paprykę i jabłko pokroić w małą kostkę.
• Obrany ogórek oraz ser zetrzeć na tarce do jarzyn.
• Przygotowane składniki połączyć i wymieszać z kaszą. Ocet roztrzepać z olejem i doprawić solą i pieprzem.
• Sałatkę polać sosem i posypać natką pietruszki. Podawać z pieczywem.

Źródło

Sałatka z kaszy gryczanej z krabem
Kotlet

Składniki:

kasza gryczana 1 woreczek
paluszki z kraba, 1
ogórki konserwowe, 3-4 sztuki
tuńczyk w sosie własnym, 1 puszka
seler z ananasem, 1 słoiczek

Sposób przygotowania:

• Ugotować kaszę wg oisu na opakowaniu.

• Paluszki krabowe, ogórki pokroić ( nie drobno bo szkoda czasu) tuńczyka rozdrobnić widelcem, seler odsączyć, do smaku sól i pieprz ziołowy... ew. oliwa

Źródło

Tarta z kurkami
tarta

Składniki

Ciasto:
• 1/2 porcji ciasta kruchego z tego przepisu

Nadzienie:
• 200 g (2 torebki) kaszy gryczanej
• 400 g kurek
• 1 cebula
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 300 g sera białego (twarogu) lub ricotty
• 6 łyżek śmietanki kremowej 30% lub 4 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
• 2 duże jajka
• 1 filiżanka tartego Parmezanu (można pominąć)
• filiżanka liści bazylii (lub 3 - 4 łyżki posiekanej natki pietruszki lub mięty)
• sól morska i grubo mielony lub młotkowany czarny pieprz
• 1/2 szklanki orzechów włoskich (lub pestek słonecznika)

Sposób przygotowania:

• Spód z ciasta kruchego przygotować i upiec jak w tym przepisie. Kaszę gryczaną ugotować w osolonej wodzie, odcedzić. Kurki opłukać, osuszyć, większe grzyby pokroić. Cebulę obrać i pokroić w kosteczkę. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i zeszklić cebulę nie rumieniąc. Dodać kurki i smażyć przez około 8 minut, redukując cały powstały sok.


• Wymieszać kaszę gryczaną z kurkami, pokruszonym serem białym, śmietanką lub oliwą, jajkami, Parmezanem i poszarpaną bazylią. Wyrobić nadzienie ręką, doprawiając sporą ilością świeżo zmielonego pieprzu i solą do smaku.


• Nadzienie wyłożyć na upieczony spód, wyrównać i docisnąć. Orzechy połamać i posypać po wierzchu. Tartę piec przez 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (standardowe grzanie góra i dół). Po upieczeniu odczekać chwilkę, aż nadzienie lekko przestygnie i zwiąże się. Tartę (pokrojoną) można mrozić. Odgrzewać na patelni, na małym ogniu pod przykryciem z folii. Można podać z barszczykiem czerwonym lub maślanką.

Źródło

Zapiekanka z kaszy gryczanej.

zapiekanka

Składniki:
2 torebki kaszy gryczanej z warzywami,
0,3 kg pieczarek,
0,5 kg mięsa mielonego,
2 cebule,
100 g jogurtu naturalnego,
2 łyżki ketchupu,
sól,
pieprz,
ser żółty

Sposób przygotowania:

Kaszę z warzywami ugotować według sposobu przygotowania podanego na opakowaniu producenta.

Do naczynia wsypać kaszę, dodać usmażone mięso mielone wraz z drobno pokrojoną cebulą, oraz pieczarki.

Odpowiednio przyprawić. Wierzch polać jogurtem wymieszanym z ketchupem i posypać startym serem.

Zapiec w temperaturze 180 stopni C

Źródło: PR SOLUTION

Zrazy wołowe w sosie cebulowym z kaszą gryczaną
Kotlet

Składniki:

wołowina na zrazy,
ostra musztarda,
boczek wędzony,
ogórek konserwowy lub kiszony,
cebula,
sol,pieprz,
olej,
bulion wołowy

Do podania:
kasza gryczana

Sposób przygotowania:

Wołowinę kroimy na plastry i rozbijamy bardzo cienko. Oprószamy sola i pieprzem. Następnie smarujemy całość musztarda, nakładamy 1/4 ogórka (pokrojonego wzdłuż) i plaster boczku. Zawijamy ciasno i spinamy wykałaczkami.

Obsmażamy na oleju, aby zamknąć pory mięsa i zatrzymać płyny w trakcie duszenia. Pod koniec podsmażamy dużą ilość cebuli na tym samym oleju i przekładamy wszystko do garnka.

Następnie podlewamy patelnie woda podgrzewamy i zeskrobujemy pozostałości ze smażenia mięska i cebuli. Tam kryje się najwięcej smaku. Następnie przekładamy do garnka i podlewany woda z kostka bulionu wołowego i dusimy nawet do 2 godzin.

W trakcie duszenia cebulka powinna sie rozgotować i zagęścić sos a wołowina powinna być miękka i delikatna. Jeśli ktoś lubi sos można podrobić śmietaną lub mąk, ale jeśli sie ładnie zredukuje nie trzeba.

Podajemy z kasza gryczana, sałatką z ogórka kiszonego i buraczkami na ciepło.

Źródło

Zrazy z gryki po warszawsku

zrazy

Składniki:

kasza gryczana, 30 dag
suszone grzyby, 4 dag
cebula, 3 sztuki
jajko, 1 sztuka
smalec, 10 dag
bułka tarta, 2 łyżki
masło, 1,5 łyżki
mąka, 1 łyżka
gęsta, kwaśna śmietana, pół szklanki

Sposób przygotowania:

Suszone grzyby moczyć w wodzie przez noc, następnego dnia ugotować. Połowę wywaru przeznaczyć do gotowania kaszy, resztę pozostawić na sos.

Grzyby posiekać, przesmażyć na maśle razem z jedną, drobno pokrojoną cebulą.

Kaszę przepłukać, zalać wywarem z grzybów. Ugotować do miękkości, posolić. Gdy woda wyparuje, kaszę ostudzić. Wbić jajko i dodać tyle mąki, aby masa dała się dobrze formować. Starannie ją wyrobić.

Masę rozwałkować, wycinać niewielkie prostokąty. Na każdym ułożyć po porcji farszu grzybowego. Zrolować formując podłużny zrazik. Obtoczyć w bułce tartej i usmażyć na złoto na smalcu.

Przygotować sos: dwie posiekane cebule zeszklić na maśle oprószyć mąką. Rozprowadzić wywarem grzybowym i śmietaną. Zagotować, przyprawić, podać do zrazów.

 Źródło
Zupa gulaszowa
zupa

Składniki

• mięso wieprzowe (500 g)
• włoszczyzna
• 4 ziemniaki
• kasza gryczana (1 torebka)
• 1 papryka czerwona świeża
• liść laurowy, ziele angielskie
• sól, pieprz czarny mielony
• papryka ostra mielona
• koncentrat pomidorowy (2 łyżki)
• natka pietruszki
• olej

Sposób przygotowania:

• Mięso umyć w zimnej wodzie, osuszyć, następnie podsmażyć na złoty kolor na gorącym oleju, na tym samym oleju podsmażyć pokrojoną w paski świeżą paprykę. Przełożyć mięso i paprykę do garnka, zalać wrzącą wodą, gotować na wolnym ogniu około 1,5 godziny.
• Po 20 minutach przyprawić solą, pieprzem, papryką mieloną i koncentratem, dorzucić listek laurowy i ziele angielskie oraz pokrojone warzywa, ziemniaki i kaszę gryczaną.
• Podawać z posiekaną natką pietruszki.

Źródło

Zupa z kaszy gryczanej
zupa

Składniki

• kasza gryczana 20 dag
• boczek 20 dag
• włoszczyzna 40 dag
• woda 2 L
• ziemniaki 40 dag
• kostka bulionowa 1 szt
• natka pietruszki siekana 2 łyżki

Sposób przygotowania:

• Boczek pokroić w kostkę, zalać zimną wodą, wsypać kaszę gryczaną, dodać kostkę bulionową.
• Osolić i gotować często mieszając. W połowie gotowania dodać opłukane rozdrobnione warzywa.
• Gdy warzywa będą pół miękkie włożyć umyte, obrane, opłukane i pokrajane w kostkę ziemniaki. Gotować 10 min.
• Zupę dosolić, dodać siekaną zieloną pietruszkę.

Źródło